Polityka prywatności

Regulamin usług

Polityka Prywatności firmy SPW-Finance

Firma SPW-Finance przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich Zleceniodawców. W Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe SPW-Finance zbiera i przetwarza, w jaki sposób je przechowuje, w jakim celu i komu je udostępnia. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w firmie SPW-Fianance jest Sandra Pietrzyk. SPW-Finance ma swoją siedzibę w Brielle na ulicy Hoogaars i jest zarejstrowana w Rejestrze Firm Izby Handlowej 69873895.

  1. Kiedy Polityka Prywatności ma swoje zastosowanie? Dokument ten ma swoje zastosowanie w każdym przypadku kiedy SPW-Finance przetwarza dane osobowe * osób korzystajacych z jej usług. Korzystając ze strony internetowej lub z usług SPW-Finance Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustaleń zawartych w ponizszej Polityce Prywatności. *Dane osobowe opisane w art 4. EU RODO: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać zarejstrowane w administracji tylko za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni mogą wycofać zgodę, co rezultuje usunięciem wszystkich danych osobowych osoby niepełnoletniej.
  2. Jakie informacje zostają rejestrowane? Aby móc świadczyć usługi SPW-Finance musi gromadzić i przechowywać niektóre prawnie chronione dane osobowe przez ustawowy, obowiązujący okres przechowywania, wynoszący 7 lat. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy: – Imię i nazwisko – Płeć – Data urodzenia – Miejsce urodzenia – Dane adresowe – Stan cywilny – Numer telefonu – Adres e-mail – Numer rachunku bankowego
  3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? – Obsługa Państwa płatności – Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej – Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Państwem w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi – Informowanie Państwa o zmianach w naszych usługach i produktach – Dostarczanie Państwu produktów i usług – SPW-Finance przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, niezbędnych do naszego zeznania podatkowego.
  4. Jak długo przechowujemy dane osobowe? SPW-Finance przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji zawartej umowy, przy czym niektore dane osobowe, niezbędne do spełnienia obowiazków fiskalnych względem Urzędu Podatkowego maksymalnie 7 lat
  5. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim Dane osobowe , przekazane przez Państwa firmie SPW-Finance zostaną udostępnione osobom trzecim tylko za Państwa zgodą i tylko jeśli jest to konieczne do realizacji powyżej opisanych celów lub zoobowiązań regulowanych przez prawo. SPW-Finance nigdy nie przekazuje Państwa danych osobowych firmom z którymi nie zawarł umowy o przekazaniu danych osobowych. Firmy te mają obowiązek zabezpieczyć Państwa dane osobowe.
  6. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe SPW-Finance poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Państwa zgody. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się z z SPW-Finance wysyłając e-mail na adres: info@spw-finance.nl Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym komputerze w hasłem zabezpieczonych plikach i na dysku zewnętrznym oraz telefonie komórkowym. Wszysktie te nośniki posiadają najnowsze wersje zabezpieczeń i regularnie pobierane są aktualizacje oprogramowania. O ile dane osobowe przechowywane sa poza nośnikami elektronicznymi ( czyli w wersji papierowej) ma to miejsce w szafie pancernej zabezpieczonej kluczem. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w ten sposób. SPW-Finance jest zoobowiązana rejestrować ewentualny wyciek danych osobowych w rejestrze. Groźny wyciek danych osobowych, który może mieć konsekwencje dla sfery prywantej Zleceniodawcy będzie zgłoszony przez SWP-Finance do Autoriteit Persoonsgegevens. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się z z SPW-Finance wysyłając e-mail na adres: info@spw-finance.nl
  7. Dostęp, zmiana lub usuwanie danych osobowych Macie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych prze SPW-Finance, ich zmiany, korekcji lub ich usunięcia z naszej administracji. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu przez SPW-Finance. Wnioski o dostęp, korekcje lub usunięcie możecie Państwo kierować na adres.info@spw-finance.nl. Jeśli nie ma podstaw prawnych do odmowy Państwa dane zostana (częściowo) usunięniete lub dopasowane w terminie 10 dni od otrzymania wniosku.
  8. Skargi dotyczące przetwarzania danych osoboych możecie Państwo kierować do SPW-Finance. Jesli nie uda nam się wspólnie rozwiąc Państwa wątpliwosci macie Państwo prawo złożyc skargę do Autoriteit Persoonsgegeven, organu zajmującego się ochroną danych osobowych na terenie Holandii.
  9. Pytania Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail :info@spw-finance.nl.