Kiedy jesteś przedsiębiorcą?

Samodzielny przedsiębiorca to osoba która spełnia następujące warunki:

  • Przepracowane minimum 1225 godzin w ciągu roku na swoja firmę
  • Prowadzi firmę zarejestrowana w KVK
  • Prowadzi księgowość swojej firmy
  • Posiada konto firmowe
  • Używa konta firmowego tylko i wyłącznie do wpływów i wydatków firmowych
  • Posiada zróżnicowanych pracodawców (przynajmniej 3 w ciągu roku)
  • Inwestuje w firmę
  • Podczas wykonywania zlecenia korzysta z własnych narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji zleceń
  • Używa własnego transportu
  • Reklamuje swoja firmę

Tak pojęty przedsiębiorca ma prawo do ulgi dla samodzielnego przedsiębiorcy w wysokości 7.030 EUR, do ulgi dla poczatkującego przedsiębiorcy w wysokości 2.123 EUR- w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności oraz do ulgi dla małych i średnich firm w wysokości 14 % zysku firmy.

Ulgi te przysługują tylko i wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym warunki samodzielnego przedsiębiorcy. W innych przypadkach Belastingdienst może podważyć zasadność zastosowanej ulgi i podatek dochodowy zostanie naliczony bezpośrednio od zysku firmy. Wówczas przedsiębiorca nie może zastosować również ulg i odliczeń, które przysługują samodzielnemu przedsiębiorcy.