ZZP-er – O jakie ubezpieczenie warto zadbać?

Jako ZZP-er codziennie jesteś narażony na różnego rodzaju ryzyko którego czasami niestety nie jesteś w stanie przewidzieć. Najbardziej irytujące w tym jest to, ze dowiadujemy się o tym gdy jest już za późno. Nie ubezpieczymy wszystkiego ponieważ przedsiębiorczość to działalność na własny rachunek i ryzyko. Jednak istnieje kilka ubezpieczeń które warto byłoby wykupić, aby pokryć koszty których nie będziemy wstanie sami pokryć. Szczególnie dotyczy to startującego przedsiębiorcy ponieważ jeszcze nie posiada wystarczającego kapitału. Ubezpieczenia jakie posiadamy prywatnie w żadnym stopniu nie pokrywają kosztów i strat związanych z działalnością jako ZZP-er.

Na szczęście istnieją odpowiednie ubezpieczenia do rożnego rodzaju ryzyka. Poniżej przedstawiamy ubezpieczenia które byłby przydatne dla ZZP-ers.

 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FIRM
 2. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN – AVB

  Ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim lub własności osób trzecich. AVB generalnie pokrywa tylko ryzyko materialne. Częstym błędem jest przekonanie, że wystarczy prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać że prywatne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa szkód zaistniałych podczas pracy jako ZZP-er!

 3. UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NARZĘDZI, MATERIAŁÓW
 4. INVENTARIS / VOORRAAD

  Twoje narzędzia, laptop i telefon komórkowy oraz inne rzeczy, których używasz do pracy jako ZZP-er nie są zawsze objęte prywatnym ubezpieczeniem (tzw.inbedoelverzekering). Ubezpieczenie narzędzi ,sprzętu itp. obejmuje m,in kradzież i uszkodzenia spowodowane przez ogień, burzę lub wodę.

 5. POMOC PRAWNA
 6. RECHTBIJSTANDVERZEKERING

  Jeśli niezadowolony klient odmówi zapłaty za wykonana prace lub będzie chciał cię obciążyć za jakieś szkody , to w takiej sytuacji niestety będziesz zmuszony zatrudnić prawnika. A jak wiadomo: prawnicy nie są tani. Ubezpieczenie – Pomoc prawna pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z prawnikiem.

 7. UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU SPOWODOWANE CHOROBĄ / NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 8. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Jako ZZP-er, nie jesteś automatycznie ubezpieczony na wypadek inwalidztwa. Jeśli zachorujesz, tracisz swoje dochody i nie możesz skorzystać z zasiłku chorobowego lub renty. To jest dość duże ryzyko! Najlepiej od razu na początku działalności wykupić ubezpieczenie rentowe. Wysokość składki zależy od wieku, wysokości ubezpieczonego dochodu oraz kwoty własnego ryzyka jakie sam chcesz ponieść.