Co powinna zawierać faktura

Faktura powinna zawierać:

 • dane firmy wystawiającej faktury:
  • nazwa firmy
  • adres firmy
  • BTW numer
  • K.v.K. numer
  • numer konta bankowego – IBAN
  • telefon
  • e-mail
 • dane firmy lub osoby, dla której wystawiona jest faktura:
  • nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku klienta prywatnego;
  • adres;
  • BTW numer i K.v.K. numer w przypadku faktury dla firmy;
 • datę wystawienia: kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (musi być zachowana kolejność chronoligiczna);
 • opis lub nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • wartość dostarczonych towarów lub usług bez kwoty podatku (kwota netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • stawkę podatku BTW;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę całkowitą należności (kwota brutto);
 • w przypadku wykonania usługi na zasadzie podwykonawstwa, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest zleceniodawca musi znaleźć się w pozycji stawka podatku – „BTW verlegd”;
 • termin płatności faktury;
Wystawienie faktury Zgodnie z zasadą fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.